Huvud / Tarmar

Matstrupen i matstrupen

Tarmar

Vad är orsakerna till Barretts matstrupe? I vilka fall finns det risk för cancerutveckling? Vi undersöker symptomen och behandlingen av matstrupen metaplasi, liksom kosten för återflöde av magsaften.

Vad är Barretts matstrupe

Barret esophagus är en sjukdom där celler som täcker de inre väggarna i matstrupen i den närmaste delen av hjärtavsnittet ersätts under kontinuerlig replikationsprocessen med celler som de som täcker magen och tolvfingertarmens inre vägg (tunnelen i första delen).

Cellebytesprocessen som beskrivs ovan kallas metaplasi.

Hur metaplasi utvecklas

Barretts matstrupe och metaplasi är ett direkt resultat av erosion av splejsets epitel (ytceller) under en inflammatorisk process som utvecklas med förlängd eller oavsiktlig utmatning av magen och tarmen i matstrupen.

Dessa juicer är mycket sura, därför förstör de esofagusens normala epitelceller, vilka inte är utformade för sådana förhållanden.

Således kan bildandet av Barretts matstrupe tolkas som ett försök att skydda kroppen från permanent skada på matstrupen. Ett patologiskt tillstånd som orsakar upprepade kontakter i matstrupen med magsaft är reflux esofagit.

Sjukdomen i sig är nästan asymptomatisk och lägger därför inte några symtom med avseende på den kliniska bilden av GERD. Patienten upplever inte några tecken på cellbyte i matstrupen. Därför skulle det vara rimligt att anta att Barretts matstrupe inte lägger till några problem i samband med gastro-esophageal reflux.

Tyvärr är det inte sant.

Barrett's esophagus komplikationer

I själva verket har det visat sig att Barretts matstrupe ökar cirka 30-40 gånger sannolikheten för att utveckla en sällsynt cancerform - esofageal adenokarcinom (förekommer hos 2-5% av patienterna med Barretts matstrupe). Adenokarcinom är en form av en tumör, för vilken det tyvärr fortfarande inte finns någon effektiv behandling och därför leder det snabbt till döden (överlevnaden i 5 år efter diagnosen ligger långt under 10%).

Naturligtvis betyder bildandet av Barretts matstrupe inte nödvändigtvis utvecklingen av cancer. Risken är liten och minskar även om sjukdomen diagnostiseras i rätt tid och lämplig behandling utförs.

Barretts matstrupe klassificering

Klassificeringar kan utföras beroende på skadans storlek:

 • Det långa segmentet av Barretts matstrupe, om metaplasi täcker mer än 3 cm.
 • Barretts korta segment av matstrupen, om lesionen är mindre än 3 cm.

Klassificering kan också utföras beroende på typen av metaplasi, d.v.s. beroende på hur och vilka celler som ersattes:

 • Den första typen. Epidemiologiska normala pladeplasmepitelcellerna ersattes av en fullfjädrad familj av tarmceller.
 • Andra typen Plättcellerna ersattes med celler i magen och bägge cellerna.
 • Tredje typen Plättcellerna ersattes med bägge celler.

Symptom på Barretts matstrupe

Som sagt är Barretts matstrupe en praktiskt asymptomatisk sjukdom. Detta åtföljs dock av en karakteristisk klinisk bild av gastroesofageal reflux, följande symtom och tecken uppmärksammar sig själva:

 • Smärta i bröstkorgen, strax ovanför magen i magen, är detta symptom ibland förvirrad med ett tecken på hjärtinfarkt.
 • Hosta utan sputum på grund av irritation i övre luftvägarna med uppstötning av syror.
 • Heshet orsakad av irritation av vokalbandet från uppstötningen av syror.
 • Svårighet och smärta vid sväljning (ensamhet).
 • Halsbränna.
 • Kräkningar med blodspår.
 • Svarta avföring som indikerar blödning från matsmältningskanalen.

Orsaker till esofageal metaplasi och riskfaktorer

Som redan nämnts skulle det vara logiskt att överväga Barretts matstrupe som en komplikation av refluxesofagit. Faktum är att kroppen försöker skydda epitel av matstrupen från erosion genom magsaftens funktion, och ersätter normala celler med celler som är typiska för duodenum, som klarar hög surhet. Men det visar sig att det finns en hel del patienter med Barretts matstrupe som aldrig har lider av halsbränna och reflux. Så nu Den sanna orsaken till Barretts matstrupe är okänd.

Ett antal faktorer är dock välkända som ökar risken för utveckling:

 • Förekomsten av gastroesofageal reflux.
 • Övergång 60 år. Barretts matstrupe är en sällsynthet bland unga människor.
 • Man kön. Män är mer benägna att utveckla sjukdomen (två gånger oftare än kvinnor).
 • Tillhör den kaukasiska tävlingen.
 • Förbrukning av alltför stora mängder alkohol.
 • Röktobak.
 • Fetma. Det ökar risken för återflödessjukdom och därmed bildandet av Barretts matstrupe.

Barrett sosofagdiagnos - endoskopi

Diagnos utförs med hjälp av en speciell endoskopisk undersökning av magen övre vägar. Studien består av att införa ett endoskop genom munnen i matstrupen, som har en glödlampa och en miniatyr videokamera ovanpå.

Genom videokameran visas en bild av epitel som täcker matstrupenes inre väggar på en extern skärm. Under normala förhållanden har epitelet en blekrosa och lysande färg. Vid sjukdom blir epitelet rött eller skarlett och flöjtigt.

Endoskopet tillåter också vävnadsprover. Häftet utförs på flera punkter i misstänkta områden. Prover undersöks vidare under ett elektronmikroskop, vilket möjliggör att utvärdera cellmutationer, liksom graden av dysplasi, vilket är ett tecken på möjlig cancerproliferation.

Detekteras:

 • Intestinal metaplasi utan dysplasi. På vissa områden har epifel i matstrupen genomgått en genetisk modifiering, i synnerhet ersättning av duodenala celler. Allt detta ger det drabbade området en röd färg och en flätig yta.
 • Låg dysplasi. Mindre än 50% av cellerna har tagit på sig ny organisation och form. Celltillväxten ökar. Celler modifieras, men finns endast i epitelet.
 • Högkvalitativ dysplasi. Onormala celler överstiger 50% av den totala. Deras organisation är väldigt annorlunda än fysiologisk, och tillväxten ökar betydligt. Onormala celler innehåller fortfarande epitelskiktet.

Naturligtvis kräver en hög grad av dysplasi, som närmast tumördegeneration, snabb behandling.

Behandling och förebyggande av Barretts sjukdom

Valet av terapi beror, som redan sagts, på graden av esofageal celldysplasi, vilken utvärderas under diagnosen. Om det inte finns någon dysplasi, eliminerar eliminering av återloppsproblemet naturligt utvecklingen av erosionszoner.

Frekvensen av övervakning beror på tillståndet av dysplasi.

Om det inte finns någon dysplasi, upprepas endoskopi efter ett år, om det fortfarande saknas, måste testet upprepas efter 3 år.

Om dysplasi är låg, upprepas studien sex månader efter det första testet.

Om en hög grad av dysplasi upptäcks krävs detta kirurgisk behandling:

 • Konventionell kirurgisk behandling. Det utförs med hjälp av traditionell kirurgi, under generell anestesi och en del av den skadade matstrupen tas bort. Denna procedur är riskabel eftersom alla patienter, med tanke på deras ålder och hälsa, inte kan tåla det.
 • Endoskopisk avlägsnande av modifierade celler. Mindre invasiv metod och tolereras därför bättre.
 • Radiofrekvensablation av vävnader. Använder värme, som erhålls med hjälp av radiofrekvenser, för att förstöra onormala celler.
 • Fotodynamisk terapi. Patienten injiceras med ett läkemedel som gör cancercellerna känsliga för ljusflödet från lasern monterad på endoskopet.

Hygienregler för att minska risken för att utveckla patologi

Överensstämmelse med ett antal grundläggande hygienregler kan betydligt minska risken att utveckla Barretts matstrupe.

 • Behålla kroppsvikt inom den fysiologiska normen.
 • Begränsning i att dricka och sluta röka.
 • Mer frekvent konsumtion av mat i mindre portioner. Främja matsmältningen och minska återflödet.
 • Undvik att äta före sänggåendet. Den bakre positionen bidrar till uppkomsten av en full mage.
 • Höj nivån på sängens huvud. Minskar sannolikheten för syreupprepning under sömnen.

Dietmat för förebyggande av Barretts matstrupe

Det är också nödvändigt att följa en hälsosam kost. För att förhindra återflöde och magsaft tillbaka i matstrupen måste du följa en diet som inte orsakar långsam matsmältning och bidrar till snabb tömning av magen.

Dessutom rekommenderas att du tar alkaliska livsmedel som gör att du kan motstå den ökade surheten i magsaften.

sålunda, bör undvikas:

 • fetma livsmedel som ost, kallskuret, stekt mat, choklad;
 • irriterande livsmedel som kryddor, vin och alkohol, lök, vitlök och mint, citrus, kolsyrade drycker;
 • proteinprodukter.

stället för denna rekommenderas:

 • frukt och grönsaker;
 • skummjölk, som effektivt neutraliserar surheten;
 • pasta, bröd och ris;
 • magert kött

Metaplasi i matstrupen slemhinna

Matstrupen metaplasi är en av de hemska komplikationerna av gastroesofageal refluxsjukdom (GERD). Detta tillstånd är farligt eftersom det är precancerous. Metablasi i matstrupen kallas Barrett esophagus eller cylindrocellulär esofageal metaplasi.

När metaplasi i matstrupen uppträder, ersättning av platta epitelceller med cylindriska celler

Patologins utvecklingsmekanismer

Kronisk gastroesofageal reflux anses vara grunden för utvecklingen av esophagus epitelcylindercellcellsmetaplasi (CCME), även metaplasi anses vara slutförloppet av GERD. I framtiden kommer nästan en av tio patienter med GERD att utveckla en eller annan grad av mukosal metaplasi. Sådana människor ökar risken för esofageal adenokarcinom dramatiskt.

Ursprungligen kan slemhinnan i nedre matstrupen förvärva egenskaperna hos ett enkeltskiktets prismatiska epitel i magen (i stället för ett flerskiktigt skiktigt icke kvadratiskt epitel) som skyddar sig från frekventa aggressiva effekter av saltsyra. Detta är gastrisk metaplasi och det är närmast normalt.

Vidare, om sjukdomen fortskrider och duodenalinnehållet också kommer in i kroppen, kommer tiden för intestinal metaplasi och dysplasi (gradvis förlust av graden av celldifferentiering med utseendet av bägge celler som är karakteristiska för tolvfingertarmen).

Förberedande faktorer

De faktorer som kan öka sannolikheten för att utveckla sjukdomen är som följer:

 • belastad ärftlighet
 • rökning och alkoholmissbruk
 • bukfetma, klädda kläder, ett tätt bälte, bukhålets tumörer och andra orsaker till ökat intra-abdominalt tryck.
 • ohälsosam diet: ett överflöd av stekt, salt, fet mat, övermålning;

En av de predisponerade faktorerna i Barretts matstrupe är olämplig diet.

 • andra sjukdomar i mag-tarmkanalen, till exempel, magsår och 12 duodenalsår.

Karaktäristiska symptom och manifestationer

Symptomen på Barretts matstrupe liknar de hos gastroesofageal refluxsjukdom i form av:

 • rapningar;
 • smärta och brännande bakom båren efter att ha ätit. Vid sjukdomens början är halsbränna oftast uttalad, då dess manifestationer avtar. En sådan kurs är möjlig, eftersom det modifierade epitelet inte reagerar så kraftigt på övergivandet av aggressivt innehåll. Det här är en period av så kallat imaginärt välbefinnande;
 • möjliga brott mot att svälja.

diagnostik

Diagnosen Barretts matstrupe kan göras baserat på:

 • Den endoskopiska bilden, som inkluderar en zon av hyperemi i form av en slags "flammets tungor" mot bakgrunden av den vanliga oförändrade slemhinnan i matstrupen, som ligger 3 cm ovanför den nedre esofagusfinkteren (som har sina egna svårigheter att bestämma och kanske inte är tillräckligt exakt, eftersom det kan vara inflammation utan metaplasi under perioden för exacerbation av refluxesofagit).
 • Morfologisk verifikation. Under processen att studera biopsiematerialet erhållet under endoskopi, enligt A. Paulls klassificering, är flera varianter av metaplasi hos matstrupeepitelet möjliga.
  • Enligt hjärttyperna. Då liknar det epitel av hjärtkardiet i magen, som ligger närmast matstrupen.
  • Enligt fondstyp. Att ha utseendet på epitel av magebotten.
  • Enligt cylindercellstypen. Förutom slembildande celler har detta epitel intryck från bägge celler, vilket indikerar intestinal typ av metaplasi.

Endoskopisk undersökning gör det möjligt att inte bara fastställa faktumet med metaplasi i slidanmuskeln, utan också att identifiera områden av adenokarcinom som utvecklas mot bakgrund av Barretts matstrupe. Kanske är det bara med hjälp av speciella tekniker för insamling av material för morfologi, eftersom adenokarcinom i detta område präglas av endofytisk tillväxt (tumören växer inåt) och ögat kan inte detekteras.

Det är också möjligt att använda röntgenmetoder för undersökning, scintigrafi.

behandling

När man närmar sig behandlingen är det viktigt:

 • minimera eller helt avlägsna gastroesofageal reflux;
 • bota effekterna av återflöde - esofagit;
 • för att förhindra eventuella komplikationer.

Livsstilstips är lite annorlunda än de med GERD:

 • eliminera överspädning, det finns ofta, men i små portioner;
 • att neutralisera de faktorer som ökar intra-abdominaltryck (övervikt, tätt klädsel, lång längd i sluttningen etc.);

Normalisering av kroppsvikt

 • rök inte eller missbruk alkohol
 • Gå inte vila omedelbart efter en måltid.
 • på kvällen bör huvudänden vara något upphöjd över foten.

Som läkemedelsterapi används protonpumpshämmare (omez, etc.), antacida medel (almagel, fosfalugel), prokinetik (motilium). Om det behövs, utför behandling av Helicobacter pylori. Det är viktigt att införa sjukdomen i eftergift och kontrollera den. Använd först terapi med stora doser av läkemedel, då när remissionen redan har uppnåtts - gå till underhållsdoser.

Det finns vissa brister i behandlingen av Barretts matstrupe, nämligen behovet av långvarig mediamentoznybehandling innan man uppnår remission av gastroesofageal refluxsjukdom. Om patienten inte är tillräckligt engagerad i behandlingen kommer avvikelse från läkarens anvisningar, kommer återfall att utvecklas. I vissa fall, med ineffektiviteten av läkemedelsbehandling gripde till kirurgisk behandling.

Det är möjligt att genomföra ett kirurgiskt ingrepp som kommer att återställa funktionen hos den nedre esofagusfinkteren och förhindra ytterligare återflöden.

I bästa fall bör kirurgisk behandling utföras i tidiga skeden, före utveckling av esofageal metaplasi, förhindrande av eventuella komplikationer, såsom utveckling av strängningar som ett resultat av sårbildning.

Många studier har visat att metaplasi och dysplasi i matstrupen utvecklas under en längre tid när motsvarande kliniska symptom observeras. Denna sjukdom är en som är lättare att förebygga eller upptäcka i sina tidiga skeden. Därför är det extremt viktigt att upprätta kontroll över gastroesofageal refluxsjukdom. Effektiv behandling och konstant övervakning av sådana patienter är viktigt för att bestämma foci hos det förändrade epitelet så tidigt som möjligt och vidta åtgärder.

Metablasi i matstrupen: orsaker, symptom, behandling

Esophageal cylindrisk metaplasi är en vanlig sjukdom som har många andra namn i medicinsk praxis, såsom "Barrett syndrom" eller "Barrett's esophagus". En sådan spasm i matstrupen är ett patologiskt fenomen i matsmältningssystemet, vilket kännetecknas av ersättning av skvättepitelet med cylindriska celler. Därefter tenderar de att kollapsa under påverkan av hög syrajuice som utsöndras av magen.

Orsaker till esofageal metaplasi

Det första att nämna är genetisk predisposition. I det fall då en sådan sjukdom var närvarande i en av blodförfäderna (föräldrar, morföräldrar), ökar risken att utveckla mukosalmetaplasi flera gånger. Och också visat att sjukdomen kan uppstå vid regelbunden multipel flexion och förlängning av kroppen.

Men det finns en lista över faktorer som oftast orsakar denna sjukdom:

 • tobaksmissbruk
 • alkoholberoende
 • fetma av olika grader;
 • äter stora mängder feta, kryddiga och stekta livsmedel;
 • äter för mycket
 • erosiv och ulcerös skada på matsmältningsorganet;
 • förlust av självrengörande förmåga;
 • minskad mukosal immunitet mot skadliga enzymer.

Du kan också skilja flera typer av patologier som kan tjäna inte bara som en orsak, men också som en följd av utvecklingen av Barretts matstrupe:

 • Duodenogastrisk återflöde (GHD) - Magsinnehållet sänds till duodenumet.
 • reflux esofagit - innehållet i magen i matstrupen och slemhinnan;
 • dubbel återflöde - en kombination av ovanstående typer av återflöde;
 • pankreatisk adenom (Zollinger-Ellison syndrom) - en neoplasm i bukspottkörteln, följt av frisättning av gastrin;
 • bråck i matningsöppningen av membranet;
 • typ B-gastrit
 • intestinal metaplasi - degenerationen av magsepiteln i tarmarna.

Kom ihåg! För att ta reda på den exakta orsaken till utvecklingen av esofageal metaplasi och bota den i framtiden, är det nödvändigt att genomgå en fullständig undersökning med en specialiserad läkare. Självbehandling för en sådan sjukdom är oacceptabel!

Klassificering och symptom

Progressionen av Barrett syndrom kan delas in i två steg:

 1. Det första steget utmärks av dess mått på att ändra cellens struktur.
 2. Det andra steget kännetecknas av fullständig ersättning av epitelceller.

När det gäller uppräkning av symtomkomplexet bör det noteras att i 25% av fallen fortsätter esofagusens metaplasi tyst, det vill säga asymptomatisk. Hos andra patienter uttrycks det inte för starkt:

 • vanlig halsbränna - brinnande i matstrupen och bröstregionen
 • böjda med en sur smak - manifesterar sig efter en måltid
 • illamående och kräkningar efter att ha ätit, i det sista steget med blodinnehåll
 • erosion av tandemaljen (sällan);
 • ont i halsen när den böjer sig framåt och tar ett horisontellt läge
 • brott mot sväljningsreflex;
 • bröstsmärta med recoil till käke eller nacke.

I vissa fall observeras intra esofageala symptom (heshet av röst, kittande och torrhet i halsen och en gradvis ökning av hosta).

Diagnos och behandling

Innan behandling av esophageal metaplasi är det nödvändigt att diagnostisera det. Det finns flera diagnostiska metoder som hjälper till att bestämma typen av sjukdom, beroende på platsen.

För att visualisera slemhinnan i matstrupen kan vara sådana metoder:

 1. Målbiopsi är en av de typer av biopsi som består i den histologiska undersökningen av vävnader.
 2. Esofagoskopi - undersökning av matstrupeytan från insidan med en endoskop och metylenblå, som används för att färga matstrupen, för mer exakt visualisering;
 3. Ryggraden i matstrupen - bilder tas med en bariumblandning, vilket ger en bättre kontrast till matstrupen i bilden,
 4. Esophagemanometry - passerar för att utvärdera esofagusens kontraktila aktivitet;
 5. Impendancemetri - en undersökning av matstrupen i strid med evakueringsfunktionen.

När det gäller behandling kan den också utföras på flera sätt, vars användning beror på graden av utveckling av sjukdomen. Terapeutiska åtgärder främjar regression av foci av cylindriska epitelceller.

Drogbehandling

Drogbehandling karakteriseras av användningen av läkemedel av vissa farmakologiska grupper som förhindrar återflöde av magsaften.

PPI (blockerare / protonpumpinhibitorer)

Behandling med läkemedel används i första etappen av utvecklingen av foci av metaplasi, såväl som en kurs före operation eller för förebyggande.

Online-borttagning

Det är inte alltid möjligt att eliminera en sådan sjukdom med konservativa medel. Ibland tillgriper de kirurgiskt avlägsnande av Barretts syndrom. En sådan radikal metod är emellertid uppdelad i flera metoder.

 1. Laseravlägsnande. Användningen av en lågfrekvent laserstråle för att förstöra det cylindriska epitelet i de tidiga stadierna;
 2. Fotodynamisk terapi (PDT). Förstörelsen av metaplasiens patologi sker under påverkan av ljus av viss våglängd, liksom med hjälp av ljuskänsliga element - fotosensibiliserare;
 3. Fundoplication består av att lägga in munnen på magen till membranet för att skapa en spetsig vinkel med matstrupen. Denna behandling eliminerar möjligheten att magsaft flyr in i matstrupen;
 4. Gratis kirurgi. Under operationen utförs det drabbade området av matstrupen. Resektionen utförs vid maximal och irreversibel progression av sjukdomen.

Var uppmärksam! Efter operationen är det också nödvändigt att fortsätta behandlingen med läkemedelsbehandling och hålla sig till en speciell diet som hjälper till att förhindra utvecklingen av komplikationer.

Strömjustering

Korrekt justerad näring är nyckeln till framgången med terapeutisk behandling. Det finns flera regler som måste följas när man väljer matprodukter och dagliga måltider. De bygger på ett undantag:

 • fermenterade mjölkprodukter
 • alkoholhaltiga och kolsyrade drycker;
 • kaffe och te;
 • olika kryddor och kryddor;
 • feta livsmedel;
 • citrusfrukter;
 • söt;
 • mjölk och gås kött.

Äta med metaplasi bör vara fraktionerad (i små portioner 5-6 gånger om dagen). I kosten bör läggas mycket frukt (inte citrus), grönsaker (med fiber) och olika typer av baljväxter. Förebyggande åtgärder för Barretts matstrupe syftar till att minska patientens viktkategori, bli av med dåliga vanor och missbruk, vilket kan ge upphov till irritation av matstrupen i epitelvävnaden. Och du bör också begränsa lyftning av vikter och fysisk överspänning.

Kom ihåg! Kost och förebyggande åtgärder är inte den huvudsakliga behandlingsmetoden och bör kombineras med andra lämpliga metoder för behandling av denna sjukdom.

Cylindrocellulär esofageal metaplasi - vad är det? Symtom, behandling, prognos

Adenokarcinom i matstrupen är en extremt allvarlig sjukdom. Prognosen för esophageal cancer beror direkt på det stadium då sjukdomen diagnostiserades och behandlingen påbörjades. Tyvärr börjar de flesta patienter i fas III-IV, när praktiskt taget ingenting kan göras. Därför är det viktigt att identifiera och behandla de patologier som kan leda till tumörprocessen. Metaplasi i esofagus slemhinnan (Barrett's esophagus) är en av dessa tillstånd.

ICD-kod 10 K 22.7

Innehållsförteckning

Cylindrocellulär esofageal metaplasi

Metaplasi - är ofullständig regenereringsprocess när ett resultat av förlängd verkan på vävnads skadliga faktorer (kemisk, termisk, mekanisk), den ersätts med annan differentierad vävnad utan denna egenskap anatomisk struktur, men mer anpassad för att motstå de skadliga effekterna av faktorer.

Så med den långvariga åtgärden av återflöde på esofagus slemhinnan omvandlas det skiktade epitelet till en mer stabil cylindrocellulär. Således är grunden för metaplasi kompensations-adaptiva processer som skyddar organet från förstörelse. Metaplastisk vävnad är mycket differentierad, vad gäller tumörutveckling, det är inte farligt. Men den metalliserade vävnaden kan inte vara helt normal, eftersom den utvecklas på en anatomiskt ovanlig plats. Ofta finns foci av dysplasi.

Dysplasi är en modifierad typ av vävnad. Dysplasi kännetecknas av en ökad polymorfism hos celler och kärnor, mitotisk aktivitet, nedsatt orientering av celler i vävnader.

Ingen klinisk symptomatologi åtföljs av denna process.

Esofagus metaplasi - vad är det

Cylindrocellulär metaplasi i matstrupen är ett adaptivt svar på kroppen för att skada miljöförhållandena, vilket resulterar i ersättning av en typ av epitel (plade) av en annan, mer anpassad till dessa förhållanden (cylindrisk).

För närvarande är det oenighet mellan ledande kliniska skolor om vilka typer av parlamentariker som är mest mottagliga för cancerframkallande. Vissa författare tror att endast metastasin i tarmtyp kan övergå till en malign tumör. Men denna uppfattning delas inte av alla forskare, de innefattar adenokarcinom-riskfaktorer och metaplasi i magsår.

Många problem med utvecklingen av cylindrocellulär metaplasi i matstrupen kvarstår inte fullt ut. För närvarande är det allmänt accepterat teori att, under påverkan av skadliga faktorer, stammarcellerna i matstrupen slemhinna upptar en ytlig position, där de skiljer sig åt i ett cylindriskt epitel (mag eller tarm)

Mekanismerna för utveckling av adenokarcinom i cylindrisk metaplasi är fortfarande oklara. Men de utvecklade behandlingsregimerna för esophageal metaplasi förhindrar ändå malignitet i processerna.

Klassificering av metaplasi i esofagus slemhinna

En enda klassificering av metaplasi i esofagus slemhinnan finns inte. Detta beror på det faktum att inte alla patogeneslänkar studeras fullt ut.

För närvarande är processen som följer: En inflammatorisk reaktion uppträder i distala sektionen (nära magen) under verkan av aggressiv återflöde, mot bakgrund av minskad clearance av matstrupen. Om den skadliga faktorn fortsätter att fungera uppträder en klinik med erosiv-ulcerös esofagit med inflammation inom fokus och lymfocytisk infiltration. Enstaka foci sammanfogas, epitel av matstrupen är destrukturiserad.

Unga som kan skilja celler, som normalt ligger djupt i slemhinnan, ligger på ytan. Upplevande av återflödespåverkan, de differentieras inte i matstrupen i matstrupen, men in i det glandulära cylindrocellulära epitelet, som är karakteristiska för magslemhinnan och kan klara de tillstånd som uppstått. Även om den nybildade vävnaden är mycket differentierad, bildas den vid kronisk inflammation på ett anatomiskt sätt som är speciellt för det, det bildar fickor av dysplasi - nedsatt vävnad med hög mitotisk potential (utsatt för snabb uppdelning).

För att beskriva processen använder du följande egenskaper:

 • lätt;
 • måttlig;
 • hög grad dysplasi (DIC);
 • Grad 0 icke-invasiv cancer (karcinom in situ), som enkelt omvandlas till Grad I-cancer.

Beroende på längden och avståndet från övergångslinjen (tandlinjen) i matstrupen i matstrupen:

 • inom området för det långa segmentet;
 • inom området för det korta segmentet;
 • i hjärtområdet i magen.

Enligt den morfologiska principen är matstrupen metaplasi uppdelad:

 • hjärt-typmetaplasi (skvättepitel ersätts av magen i hjärtkärlet i magen);
 • Fundal typmetaplasi (skvättepitel ersätts av magehålets epitelvävnad);
 • tarmtyp metaplasi (skvättepitel ersätts av tarmepitelvävnad med bägge celler, detta är en snabbt progressiv typ av metaplasi).

Enligt typ av skada:

Symtom på esofageal metaplasi

Cylindrocellulär metaplasi i matstrupen slemhinna är inte ett kliniskt, men ett patanatomiskt fenomen som uppstår som ett resultat av en långvarig skadlig effekt på matstrupen slemhinna i gastro-duodenal refluxat. Den vanligaste orsaken till patologi är GERD (med och utan hjärtsbråck). Metaplasi utvecklas emellertid med andra sjukdomar:

 • kronisk erosiv och ulcerös esofagit,
 • kronisk gastrit,
 • magsår och duodenalsår med Helicobacter infektion;
 • dyskinesi och sjukdomar i gallvägarna.

Fördjupningsfaktorer för utveckling av patologi är:

 • genetisk predisposition;
 • varierande grader av fetma
 • rökning;
 • kirurgi på magen.

Eftersom patologi är resultatet av olika sjukdomar finns inga specifika symptom på esofageal metaplasi.

Kliniska manifestationer av esofageal metaplasi kan vara:

 • halsbränna;
 • dyspepsi;
 • smärta i retrosternalområdet
 • heshet;
 • ökar skador på tandemaljen.

Frånvaron av specifika symptom komplicerar den tidiga diagnosen av denna patologi väldigt mycket.

Diagnosen är gjord på basis av endoskopisk undersökning av slemhinnan och cytologisk undersökning av biopsiprover (histologi).

diagnostik

För korrekt diagnos, förstå orsakerna till detta tillstånd, och viktigast av allt för att förhindra utveckling av adenokarcinom, är det nödvändigt att maximera undersöka patienten

 1. Esophagogastroscopy - granskade esofageal slemhinna genom hela den uppmätta längden av förändrad slemhinna i centimeter, är en biopsi tas från flera punkter i området av de mest uttalade förändringar, uppskattas NSP tillstånd - den nedre matstrupssfinktern, sedan tillbringa ett endoskop in i magen för att identifiera närvaron av galla där.
 2. Under dagen mäts matrisens pH för att bedöma naturen hos återflödet (surt eller alkaliskt).
 3. Röntgen - för att upptäcka hiatal bråck, samt att överväga evakueringsprocessen från magen för att bestämma graden av duodenostas;
 4. Esofagemanometri - för analys av oavsiktliga vågiga sammandragningar av matstrupen.

All denna information är nödvändig för att utveckla ett individuellt behandlingsschema för denna patient.

Morfologiska egenskaper hos matstrupen-metaplasi

Morfologisk studie är den sista metoden som bekräftar närvaron av esofagusens cylindrocellulära metaplasi.

 1. Grundläggande metaplasi kännetecknas av närvaron av foder (syraproducerande och mucinproducerande) celler i magen i biopsiematerial.
 2. Kardial metaplasi kännetecknas av närvaron i biopsi av mucinproducerande slemhinnor i kardialdelen av magen, man tror att denna typ av metaplasi oftast omvandlas till intestinal metaplasi.
 3. Tarmmetaplasi - den morfologiska egenskapen hos denna typ av metaplasi är närvaron av bägge mucinproducerande celler i biopsiprovet.

Under lång tid troddes att intestinal metaplasi oftast omvandlas till adenokarcinom, men nu har det visat sig på en stor mängd faktum att typen av metaplasi inte påverkar förekomsten av omvandling till cancer, och därför kräver gastriska former av metaplasi lika stor uppmärksamhet.

utsikterna

Konceptet med cylindercell-metaplasi innefattar ett brett spektrum av förändringar: från lesioner utan dysplasi till initiala former av cancer. Därför kommer behandlingen och prognosen för dessa former vara olika.

Även storleken och antalet lesioner bestämmer inte alltid prognosen för sjukdomen. Flera foci av metaplasi med starkt differentierad, om än förändrad vävnad kan förbli stabil i många år, och ett enda fokus med odifferentierad vävnad kan kräva brådskande operation.

En god prognos av sjukdomen noteras vid fullständig remission av GERD och frånvaron av histologiska tecken på dysplasi. En dålig prognos är en hög grad av dysplasi mot bakgrund av beständiga återflödesgjutningar. Under lång tid var förekomsten av fullständig och ofullständig intestinal metaplasi (som skiljer sig från fullständig intestinal metaplasi genom närvaro av magsceller i en biopsi) ansedd som ett dåligt prognostiskt tecken på ett långt segment (men inte alla forskare erkänner även detta symptom).

Och mellan dessa polarstater finns en massa andra stater. Därför, för att entydigt säga vad prognosen för sjukdomen är möjlig endast på exemplet av ett specifikt fall.

Självklart är den första frågan som oroar alla de sjuka: "Hur mycket lever med detta?".

Här bör man komma ihåg att cylindrocellulär metaplasi inte är cancer, men bara en ökad sannolikhet för dess utveckling, därför med adekvat behandling och dynamisk observation av matstrupen i tunikaslimhinnan, fortsätter de flesta patienterna att leva ett normalt liv och leva i en mogen ålder.

behandling

Drogbehandling, såväl som behandling med folkmedicin, syftar inte till att bekämpa magsår och tarmmetaplasi, utan att minska aggressiviteten hos återflödet som orsakade dessa förändringar såväl som vid bekämpning av inflammatoriska reaktioner. Därför har vissa patienter frågan: "Behandlas eller inte?". Men om det inte finns någon behandling, kommer processen att utvecklas, vilket innebär att sannolikheten för adenokarcinom ökar, och då fungerar det inte bara med läkemedel, då kommer det inte vara möjligt att göra utan operation.

Drogbehandling

 1. Läkemedel som minskar utsöndringen av H + joner och deras skadliga effekter på organets slemhinnor (antacida, IPP, IGR).
 2. Läkemedel som ökar gastrisk motilitet (prokinetik).
 3. Läkemedel som minskar excitabiliteten i centrala nervsystemet (lugnande medel, antipsykotika).

Men även långvarig drogbehandling kan inte påverka matstrupen metaplasi.

Handlingsprincipen för laserterapi

Metoden för laserinterstitiell hypertermi (LITT) har lockat uppmärksamheten hos kliniker. Metoden är baserad på användningen av laserstrålning med hög effekt. Medverkande i fokus av cylindrisk metaplasi ökar laserstrålen kraftigt temperaturen, vilket orsakar nekros av patologisk vävnad.

fototerapi

Metoden är baserad på det faktum att områdena av dysplasi i den förändrade metaplasi i matstrupen slemhinna, kan ackumulera fotosensibiliserare i mycket större utsträckning än hälsosam vävnad. Under en ljusstråls verkan (kliniken använder en riktad laserstråle) överförs energi från en fotosensibiliserare till en syremolekyl, vilket resulterar i atomärt syre och molekyler med opparerade elektroner som verkar på vitala organeller av tumörceller och orsakar deras död.

Kirurgisk behandling

Den huvudsakliga kirurgiska metoden är laparoskopisk fondoplikation - skapandet av ett barriär för återflöde att komma in i matstrupen, för detta stärks sfinkteren genom en speciell koppling som bildas från magen i magen. Andra kirurgiska metoder används sällan.

Metaplasia Nutrition

Kost med esofageal metaplasi är ett tillägg till huvudterapin.

Åtgärden syftar till att

 • minska aggressiviteten av effekterna av återflöde på matstrupen slemhinnan;
 • minska sannolikheten för olika komplikationer;
 • minska belastningen på alla matsmältningsorgan genom att konsumera lätt smältbara livsmedel.

Uppgifter om kosten (vad du kan äta och vad inte), diskuteras med din läkare.

Förebyggande och livsstilsriktlinjer

Särskilt förebyggande av metaplasi hos esofagus slemhinnan finns inte. Patologin förebyggande består av:

 • Vid korrekt och snabb behandling av sjukdomar i matstrupen i samband med utvecklingen av denna patologi (GERD, kronisk gastrit, helicobacter infektion).
 • Det är nödvändigt att uppfylla alla doktors order regelbundet och i tid.
 • Det är nödvändigt att noggrant observera tiden att ätas, äta i små portioner, undvik gluttoni.
 • Bli av med nikotin och alkoholberoende.

Sport är kontraindicerat för patienter med metaplasi (eftersom den är förknippad med stora muskelspänningar, inklusive buksmuskler), men fysisk aktivitet bör inte försummas.

Vila måste vara komplett. Om möjligt eliminera alla stressiga situationer.